Produkty

Układanie kostki

poradnik-jeremie-mini
worker

Dobór kostki
  • 4 cm – ruch pieszych
  • 6 cm – ruch pieszych i samochodów osobowych do 3,5 tony
  • 8 cm – ruch samochodów osobowych oraz ciężarowych
  • 10 cm – intensywny ruch samochodów ciężarowych

Układanie kostki

krok 01

Zdjąć warstwę gruntu do podłoża naturalnego, zwykle jest to warstwa o grubości 25-50 cm.

———————————————————–

———————————————————–

krok 02

Wykonać ograniczenia krawędzi wykopu tak, aby zapobiec bocznemu rozsuwaniu się i osiadaniu kostek. W celu dokładnego określenia odległości między ograniczeniami krawędzi, celowe jest wcześniejsze wyłożenie pojedynczego rzędu kostek i dodanie do tego 1÷2 cm.

———————————————————–

———————————————————–

krok 03

Ułożyć ewentualne kanały odwadniające – uważając na spadki (prawidłowe nachylenie powierzchni). Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej powinny mieć spadki poprzeczne 3÷4%, zaś w kanałach odwadniających powinien być spadek wzdłużny min. 0,5% dla umożliwienia odprowadzenia wód opadowych.

———————————————————–

———————————————————–

krok 04

Ułożyć warstwę podbudowy spełniającej rolę warstwy nośnej. Ta warstwa powinna zapewniać swobodny przepływ wód opadowych i być mrozoodporna. Może to być pospółka, żwir lub tłuczeń o uziarnieniu 0÷32 mm. Podbudowę należy układać warstwami o grubości około 10÷15 cm, zagęszczając każdą warstwę przy pomocy ubijaka lub ciężkiego wibratora powierzchniowego. Po zagęszczeniu, między ostatnią warstwą podbudowy a górną krawędzią ograniczenia powierzchni, musi zostać odstęp (około 5 cm podsypki + grubość kostki – około 1 cm na zagęszczenie).

———————————————————–

———————————————————–

krok 05

Na to podłoże (podbudowę) nanoszona jest podsypka z kruszywa ostroziarnistego o granulacji CH-2 mm lub CH-4 mm, o grubości około 5 cm.

———————————————————–

———————————————————–

krok 06

W warstwie podsypki układane są co około 2 m listwy drewniane lub rury tak, aby leżały z jednakowym odstępem – 5 cm od górnych krawędzi ograniczeń bocznych.

———————————————————–

———————————————————–

krok 07

Po ułożonych w podsypce elementach należy przeciągnąć łatę lub prostą deskę tak, aby powstała zupełnie płaska powierzchnia podsypki, w razie potrzeby dorzucając lub usuwając jej nadmiar.

———————————————————–

———————————————————–

krok 08

Na wyrównaną podsypkę nie wolno wchodzić. Wyrównana płaszczyzna musi mieć to samo nachylenie, co późniejsza nawierzchnia z ułożonej kostki brukowej.

———————————————————–

———————————————————–

krok 09

Kostki brukowe powinny być ułożone swoją długością, prostopadle do kierunku ruchu i leżeć ok. 1 cm powyżej ostatecznego położenia nawierzchni. Kostki powinny być ułożone na przygotowanej podsypce zawsze równo co do wysokości, kątów i prostoliniowości spoin (pod sznur) z właściwym ich powiązaniem i dostateczną szerokością spoin (3÷5 mm), wynikającą z miary siatki kostek. Prostoliniowy przebieg spoin należy kontrolować co około 5 wyłożonych rzędów kostki. Występy dystansowe na kostce nie zastępują właściwej wielkości spoin.

———————————————————–

———————————————————–

krok 10

Wstępne wypełnianie spoin musi przebiegać w sposób ciągły wraz z postępem układania kostki. Odbywa się to z reguły w ten sposób, że suchy, ostry piasek naturalny lub łamany, jest nanoszony na ułożoną nawierzchnię, a następnie wmiatany szczotką lub miotłą w spoiny, aż do ich wypełnienia.

———————————————————–

———————————————————–

krok 11

Czysta i sucha nawierzchnia powinna być zagęszczana wibratorem powierzchniowym z osłoną z tworzywa sztucznego, aby nie spowodować zarysowania, zabrudzenia lub uszkodzenia kostek. Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku środka powierzchni, aż do uzyskania żądanego jej poziomu. Po wibrowaniu trzeba powtórnie zapełnić szczeliny i zamieść powierzchnię. Zapełnianie szczelin powtarza się wielokrotnie, aż do dobrego zagęszczenia znajdującego się w nich piasku.

MENU
×
MENU